Základné funkcie

RELÉ ovládané mobilom

dva výstupné kontakty (X a Y), ktoré je možné použiť ako:
 • Vypínač ovládaný SMSkou. Pre zapnutie a vypnutie každého kontaktu si môžete nastaviť vlastný text (napr. "zapni svetlo", "vypni svetlo" a "zatiahni žalúzie", "zapni kúrenie"). Vykonanie príkazu dokáže David potvrdiť SMSkou.
 • Časový spínač, ktorý je možné zapnúť mobilom (dĺžku zapnutia možno nastaviť od 1 sekundy až do 10 hodín)
 • Relé ovládané prezvonením. Môžete si navoliť až 50 tel. čísiel pre každé relé. Pokiaľ nastavené číslo volá (zvoní), hovor sa nepríjme, ale relé zmení svoj stav (ako vypínač alebo ako časový spínač). Ovládanie prezvonením je zadarmo. Táto funkcia je vhodná napr. pre otvorenie parkovacích závor, dverných zámkov, zapínanie svetiel apod.
Oprávneným číslam môžete nastaviť počet použití. Napríklad povolíte zákazníkovi 30x otvoriť závoru na parkovisku. Po 30 použitiach mu bude prístup odmietnutý. Správca zariadenia môže ďalšie príjazdy povoliť SMSkou , cez počítač alebo internet.

Hlásenie na mobil

štyri vstupné svorky (A až D) môžu hlásiť zopnutie a rozopnutie SMSkou (napr. "výpadok napájania mrazničky" a "obnovenie napájania mrazničky")
 • Každé SMS hlásenie môže mať 30 znakov.
 • Každej svorke je možné nastaviť až 8 telefónnych čísiel, na ktoré sa hlásenia posielajú.
 • SMS hlásenie môže Dávid zdôrazniť tým, že po odoslaní textov ešte čísla adresátov prezvoní.
 • Správu o okamžitom stave vstupných svoriek a výstupných relé Davida si môžete vyžiadať na diaľku SMS príkazom.
 • David môže každý deň potvrdiť svoju funkciu tým, že vás prezvoní na telefón.
 • Ak použijete predplatenú SIM kartu, David si dokáže kontrolovať zostatok kreditu a upozorní Vás o jeho výške, ak je zostatok nízky.
  Na stiahnutie a odkazy
Nastavovacia stránka DAVIDA
  Príslušenstvo
Záložné napájanie
GD-04A
dodáva sa ako vrchný kryt Davida, ktorý obsahuje akumulátor. David s ním pri výpadku napájania pracuje 12 až 24 hodín (čas závisí na stave relé a na sile signálu GSM siete). Akumulátor sa pri bežnej prevádzke dobíja.
Kábel
GD-04P
umožňuje spojiť Davida s USB portom počítača pre nastavovanie programom GDLink (program sa dodáva s káblom). Nastavovanie počítačom ocenia tí, ktorí montujú Davida často.
DTMF modul
GD-04D
sa zapája do konektora vo vnútri Davida. S týmto modulom je možné ovládať výstupné relé tak, že Davidovi zavoláte, počkáte kým hovor príjme a potom zadáte číselný kód pre zapnutie alebo vypnutie príslušného relé.
Radiový modul GD-04R sa zapája do konektora vo vnútri Davida. Modul obsahuje vysielač a prijímač, ktorým môže David komunikovať s prvkami bezdrôtového systému OASiS Jablotron. To ponúka širokú škálu možností:
 • Privolať pomoc stlačením tiesňového tlačidla (RC-86, 87, 88 a 89)
 • Hlásiť pohyb v priestore (detektory: JA-80P a 85P)
 • Hlásiť nebezpečenstvo požiaru (detektor: JA-80S)
 • Hlásiť rozbitie skla (detektor: JA-85B)
 • Hlásiť otvorenie dverí alebo okna (detektory: JA-81M a 82M)
 • Hlásiť únik horľavého plynu (detektor: JA-80G)
 • Hlásiť prekročenie minimálnej alebo maximálnej teploty (termostat TP-82,83 a 83IR). SMS povelom sa môže vyžiadať kedykoľvek údaj o okamžitej teplote sledovaného miesta (sledovať je možné až 4 rôzne miesta - do každého vstupu A až D sa môže priradiť 1 termostat). Táto funkcia je ideálna napr. pre stráženie nebezpečenstva mrazu v zimnej záhrade alebo naopak prehriatie v serverovej miestnosti.
 • Hlásiť bezdrôtové zapnutie či rozopnutie ľubovoľných kontaktov (detektor: JA-81M)
  Periférie
TP-8x
bezdrôtový termostat
JA-80S
bezdrôtový detektor požiaru
JA-81M
bezdrôtový detektor otvorenia dverí
LD-12
detektor
zaplavenia vodou
AC-82
dvojica bezdrôtových výstupných relé
RC-87
bezdrôtové osobné tiesňové tlačidlo
RC-88
bezdrôtové nástenné tlačidlo
RC-86
kľúčenka diaľkového ovládania
JA-80P
bezdrôtový detektor pohybu osôb
JA-85B
bezdrôtový detektor rozbitia skla
  Technické parametre
Napájanie 11 ÷ 13 V DC
Pokojový odber cca 20 mA
Odber pri komunikácii 500 mA
Pracovné pásmo GSM modulu E-GSM 900 / 1800 /1900 MHz
Výstupný výkon vysielača 2 W pre GSM 900, 1 W pre GSM 1800
Svorky vstupov A,B,C a D aktivácia spojením s GND
Svorky výstupov X1,X2 a Y1,Y2 2x spínací kontakt s poistkou max. 5 A / 250 V
Spĺňa podmienky prevádzky všeobecné oprávnenie TÚSR č. VPR -5/2004
Bezpečnosť STN EN 60950-1
EMC STN EN 301489-7, STN EN 55022 a STN EN 50130-4
Rádiové vyžarovanie STN EN 301419-1 a EN 301511
Určené pre prostredie II. vnútorné všeobecné (-10°C až +40°C)
Rozmery (bez antény) 76 x 110 x 33 mm
GSM anténa zapojená do SMA konektora
  (c) 2008 - JABLOTRON Slovakia, s.r.o.