Online prihláška

Vážený zákazník,
pred vyplnením tejto prihlášky venujte, prosím, pozornos nasledujúcim podmienkam:

  • V prípade, že potrebujete prihlási viac osôb, je potrebné vyplni online prihlášku pre každého účastníka zvl᚝.
  • Cena školenia je uvádzaná s DPH.
  • Poplatok uhraďte na účet číslo 2629360037 / 1100 v Tatra banke prevodným príkazom alebo bankovou zloženkou poštovej banky, ktorú získate v každej pobočke Slovenskej pošty, a.s.
  • Pri úhrade uveďte variabilný symbol, ktorý sa vám vygeneruje po odoslaní on-line prihlášky. Variabilný symbol je jedinečný identifikátor vašej úhrady.
  • Po prijatí vašej úhrady na nᚠúčet vám pošleme e-mail o jej zaregistrovaní. Následne bude vystavený a odoslaný daňový doklad – faktúra.
  • Storno podmienka: online prihláška je záväzná. Ak sa nemôžete zúčastni kurzu, na ktorý ste sa prihlásili informujte nás o tom minimálne 2 dni vopred, vašu úhradu vám vrátime v plnej výške. Po tomto termíne je storno poplatok 100% z ceny kurzu.
  • Pre pedagógov stredných, odborných a vysokých škôl je účas na školení kurzov K1 a K2 bezplatná (prihláška sa musí vyplni, označte kolonku „pedagóg“). Zúčastni sa môžu max. 2 pedagógovia z jednej školy. Pri vstupe je potrebné preukáza sa potvrdením školy o zamestnaneckom pomere. Pri zvýšenom záujme o kurz majú platiaci záujemcovia pred neplatiacimi prednos.
  • Po vyplnení údajov a potvrdení, je vhodné si prihlášku vytlači,  (obsahuje Vᚠjedinečný var. symbol).
  • Každá osoba, ktorá príde na školenie sa musí preukáza dokladom o zaplatení. Môže sa sta, že Vaša úhrada ešte v deň školenia nebude evidovaná na našom účte a bez Vášho dokladu o jej uskutočnení sa školenia nebudete môc zúčastni.
  • Ubytovanie pre účastníkov školenia nezabezpečujeme.

Podža vyplnenej záväznej prihlášky je vystavovaný certifikát. Preto, prosíme, pri vypĺňaní prihlášky dodržiava interpunkciu.


*Priezvisko
*Meno
Titul
* Dátum narodenia
Firma (presný názov) (povinný údaj pre firmu)
Pedagóg (pre pedagógov bezplatné školenie kurzov K1 a K2)
*Ulica
* Mesto
Okres
(podža ŠPZ)
* PSČ
IČO (povinný údaj pre firmu)
DIČ (povinný údaj pre firmu)
IČ DPH (povinný údaj pre firmu)
Číslo Vášho účtu (potrebný údaj kvôli evidencii úhrad)
* Telefón / Mobil
Fax
E-mail*
Spôsob úhrady prevodný príkaz zloženkou
Prihlášku posla aj na e-mailÁno Nie


Podmienka pre kurz K3

Kurz je určený absolventom predchádzajúcich školení alebo montážnym firmám, ktoré majú dobré znalosti s montážou EZS a chcú sa zoznámi so systémom JABLOTRON 100.
Kurz K2 nie je vhodné kombinova s kurzom K3.


Kurz K1 - Autoalarmy a autopríslušenstvo
Žilina 08.11.2018
30 €
Kurz K2 - Základy elektronického zabezpečenia objektov
Žilina 16.10.2018 kurz je obsadený60 €
Bratislava 20.11.2018
60 €
Kurz K3 - Elektronické zabezpečenie objektov pre kvalifikovaných
Trnava 09.10.2018
30 €
Zvolen 29.11.2018
30 €
Kurz T1 - Príslušenstvo vykurovacích systémov - ELEKTRONICKÝ KURZ
(bezplatný kurz) ..
Kurz K4 - Elektronické zabezpečenie objektov pre expertov
Trnava 10.10.2018
30 €
Žilina 18.10.2018
30 €
Zvolen 30.11.2018
30 €


Ochrana osobných údajov - GDPR

Informácie o tom, ako sú spracúvané Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v záväznej prihláške na školenie sú uvedené v dokumente Zásady spracúvania osobných údajov pre obchodné aktivity.
Uistite sa prosím, že ste si dokument prečítali, aby ste boli oboznámený aké máte práva a ako ich môžete uplatni. Bezpečnos Vašich osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom sú pre nás prvoradé.
Na nižšie uvedenom odkaze sú pre Vás ďalšie informácie, ako je chránené Vaše súkromie, ako sú spracúvané Vaše osobné údaje, keď nakupujete naše produkty alebo využívate niektorú z našich služieb.
Viac informácií nájdete v časti Ochrana osobných údajov.
* - nutné vyplni