Online prihláška

Vážený zákazník,
pred vyplnením tejto prihlášky venujte, prosím, pozornos nasledujúcim podmienkam:

  • V prípade, že potrebujete prihlási viac osôb, je potrebné vyplni online prihlášku pre každého účastníka zvl᚝.
  • Cena školenia je uvádzaná s DPH.
  • Poplatok uhraďte na účet číslo 2629360037 / 1100 v Tatra banke prevodným príkazom alebo bankovou zloženkou poštovej banky, ktorú získate v každej pobočke Slovenskej pošty, a.s.
  • Pri úhrade uveďte variabilný symbol, ktorý sa vám vygeneruje po odoslaní on-line prihlášky. Variabilný symbol je jedinečný identifikátor vašej úhrady.
  • Po prijatí vašej úhrady na nᚠúčet vám pošleme e-mail o jej zaregistrovaní. Následne bude vystavený a odoslaný daňový doklad – faktúra.
  • Storno podmienka: online prihláška je záväzná. Ak sa nemôžete zúčastni kurzu, na ktorý ste sa prihlásili informujte nás o tom minimálne 2 dni vopred, vašu úhradu vám vrátime v plnej výške. Po tomto termíne je storno poplatok 100% z ceny kurzu.
  • Pre pedagógov stredných, odborných a vysokých škôl je účas na školení kurzov K1 a K2 bezplatná (prihláška sa musí vyplni, označte kolonku „pedagóg“). Zúčastni sa môžu max. 2 pedagógovia z jednej školy. Pri vstupe je potrebné preukáza sa potvrdením školy o zamestnaneckom pomere. Pri zvýšenom záujme o kurz majú platiaci záujemcovia pred neplatiacimi prednos.
  • Po vyplnení údajov a potvrdení, je vhodné si prihlášku vytlači,  (obsahuje Vᚠjedinečný var. symbol).
  • Každá osoba, ktorá príde na školenie sa musí preukáza dokladom o zaplatení. Môže sa sta, že Vaša úhrada ešte v deň školenia nebude evidovaná na našom účte a bez Vášho dokladu o jej uskutočnení sa školenia nebudete môc zúčastni.
  • Ubytovanie pre účastníkov školenia nezabezpečujeme.

Podža vyplnenej záväznej prihlášky je vystavovaný certifikát. Preto, prosíme, pri vypĺňaní prihlášky dodržiava interpunkciu.


*Priezvisko
*Meno
Titul
* Dátum narodenia
Firma (presný názov) (povinný údaj pre firmu)
Pedagóg (pre pedagógov bezplatné školenie kurzov K1 a K2)
*Ulica
* Mesto
Okres
(podža ŠPZ)
* PSČ
IČO (povinný údaj pre firmu)
DIČ (povinný údaj pre firmu)
IČ DPH (povinný údaj pre firmu)
Číslo Vášho účtu (potrebný údaj kvôli evidencii úhrad)
* Telefón / Mobil
Fax
E-mail*
Spôsob úhrady prevodný príkaz zloženkou
Prihlášku posla aj na e-mailÁno Nie


Podmienka pre kurz K3: kurz je určený absolventom predchádzajúcich školení alebo montážnym firmám, ktoré majú dobré znalosti s montážou EZS a chcú s zoznámi so systémom JABLOTRON 100. Kurz K2 nie je vhodné kombinova s kurzom K3.

Kurz K1 - Autoalarmy a autopríslušenstvo
Bratislava 19.04.2018
30 €
Košice 07.06.2018
30 €
Kurz K2 - Základy elektronického zabezpečenia objektov
Žilina 15.05.2018
60 €
Kurz K3 - Elektronické zabezpečenie objektov pre kvalifikovaných
Košice 06.06.2018
30 €
Bratislava 20.06.2018
30 €
Kurz T1 - Príslušenstvo vykurovacích systémov - ELEKTRONICKÝ KURZ
(bezplatný kurz) ..
Kurz K4 - Elektronické zabezpečenie objektov pre expertov
Nitra 10.05.2018
30 €
Žilina 17.05.2018
30 €
Bratislava 21.06.2018
30 €


Školenie - Online prihláška - Osobné údaje
Týmto udežujem svoj SÚHLAS so spracovaním mojich osobných údajov, ktoré som dobrovožne poskytol/a, alebo poskytujem spoločnosti JABLOTRON Slovakia, s.r.o. so sídlom Sasinkova 14, 010 01 Žilina IČO: 31645976 za účelom činností, ktoré sú predmetom podnikania uvedeného subjektu. A to najmä pre kontaktné účely pri spracovaní agendy v celom rozsahu školení, vystavovaní záverečných certifikátov, pravidelnom informovaní o aktuálnych novinkách a v obchodnom styku. Súhlas poskytujem v rozsahu údajov uvedených v Online prihláške. Súhlas je platný do prijatia písomnej žiadosti o jeho zrušení od dotknutej osoby. Práva dotknutej osoby sú uvedené v §28 zákona č.84/2014 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.* Súhlasím Nesúhlasím

* - nutné vyplni