Záväzná prihláška na školenie výrobkov a služieb JABLOTRON


Pred vyplnením tejto prihlášky venujte, prosím, pozornos nasledujúcim podmienkam:

    Komu je Certifikačný kurz C určený?

    • Kurz je určený odborne zameraným pracovníkom z radov firiem podnikajúcich v niektorom z nasledujúcich odborov podnikania: technická služba na ochranu majetku a osôb (licencia KRPZ); inštalácia, montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, revízie a skúšky technických zariadení elektrických, elektrických rozvodov a zariadení, telekomunikačných zariadení, počítačových, dátových a komunikačných sietí, meracej a regulačnej techniky, chladiacich a klimatizačných zariadení.

    Komu je Recertifikačný kurz R určený?

    • Kurz je určený odborne zameraným pracovníkom z radov Certifikovaných montážnych partnerov, ktorí sa v minulosti zúčastnili niektorého zo školení systému JABLOTRON 100 a od uplynutia platnosti Certifikátu im neuplynul viac ako 1rok (pre Covid-19 opatrenia 2 roky).
Podža vyplnenej záväznej prihlášky je vystavovaný certifikát. Preto, prosíme, pri vypĺňaní prihlášky dodržiava interpunkciu.

* Povinný údaj, ktorý je potrebné vyplni!

* Priezvisko
* Meno
Titul
* Dátum narodenia
* Firma (presný názov)
Partnerský program / Pedagóg (Uplatňujem si benefit z Partnerského programu / Som pedagóg)
* Ulica
* Mesto
* PSČ
* IČO
* DIČ
IČ DPH (povinný údaj pre platcov DPH)
Číslo účtu v tvare IBAN (bez medzier, pre identifikáciu platby)
* Telefón / Mobil (bez medzier v tvare +421xxxxxxxxx
* E-mail osobný (služobný e-mail prihlasovanej osoby)
* E-mail skupinový (môže by rovnaký ako osobný) (univerzálny firemný e-mail - pre viaceré osoby alebo účely)


PODMIENKY PRE PRIHLÁSENIE:

Certifikačný KURZ C nie je možné kombinova s Recertifikačným KURZOM R.

* Spĺňam predmet podnikania
* Vyhlasujem a zodpovedám, že mnou vyplnené údaje sú správne.

VÝBER KURZU:

Kurz K2 - Základy elektronického zabezpečenia objektov
El. kurz 06.06.2020
36 €
Kurz K3 - Elektronické zabezpečenie objektov pre kvalifikovaných
TEST MESTO 2 06.06.2020
48 €
TEST MESTO 4 06.06.2020
48 €
Recertifikačný kurz R - Elektronické zabezpečenie objektov pre EXPERTOV
TEST MESTO 3 06.06.2020
48 €
TEST MESTO 1 06.06.2020
48 €


Uvedené ceny kurzov sú vrátane 20% DPH.


Ochrana osobných údajov - GDPR

Informácie o tom, ako sú spracúvané Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v záväznej prihláške na školenie sú uvedené v dokumente Zásady spracúvania osobných údajov pre obchodné aktivity.
Uistite sa, že ste si dokument prečítali, aby ste boli oboznámený aké máte práva a ako ich môžete uplatni. Bezpečnos Vašich osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom sú pre nás prvoradé.
Na nižšie uvedenom odkaze sú pre Vás ďalšie informácie, ako je chránené Vaše súkromie, ako sú spracúvané Vaše osobné údaje, keď nakupujete naše produkty alebo využívate niektorú z našich služieb.
Viac informácií nájdete v časti Ochrana osobných údajov.
* - nutné vyplni