Záväzná prihláška na školenie výrobkov a služieb JABLOTRON

Vážený zákazník,
pred vyplnením tejto prihlášky venujte, prosím, pozornos nasledujúcim podmienkam:

 • V prípade, že potrebujete prihlási viac osôb, je potrebné vyplni online prihlášku pre každého účastníka zvl᚝.
 • Cena školenia je uvádzaná s DPH.
 • Poplatok uhraďte najlepšie prevodným príkazom na účet číslo SK63 1100 0000 0026 2936 0037 (Tatrabanka a.s.).
 • Pri úhrade uveďte variabilný symbol, ktorý sa vám vygeneruje po odoslaní on-line prihlášky. Variabilný symbol je jedinečný identifikátor vašej úhrady.
 • Po prijatí vašej úhrady na nᚠúčet vám pošleme e-mail o jej zaregistrovaní. Následne bude vystavený a odoslaný daňový doklad – faktúra.
 • Storno podmienka: Online prihláška je záväzná. Ak sa nemôžete zúčastni kurzu, na ktorý ste sa prihlásili, informujte nás o tom minimálne 2 dni vopred a my Vás po dohode preregistrujeme na aktuálny vožný kurz v rámci kalendárneho roka. Školné nevraciame.
 • Pre pedagógov stredných, odborných a vysokých škôl je účas na školení kurzov K1 a K2 bezplatná (prihláška sa musí vyplni, označte kolonku „pedagóg“).
  Zúčastni sa môžu max. 2 pedagógovia z jednej školy. Pri vstupe je potrebné preukáza sa potvrdením školy o zamestnaneckom pomere. Pri zvýšenom záujme o kurz majú platiaci záujemcovia pred neplatiacimi prednos.
 • Po vyplnení údajov a potvrdení, je vhodné si prihlášku vytlači (obsahuje Vᚠjedinečný var. symbol).
 • Každá osoba, ktorá príde na školenie sa musí preukáza dokladom o zaplatení. Môže sa sta, že Vaša úhrada ešte v deň školenia nebude evidovaná na našom účte a bez Vášho dokladu o jej uskutočnení sa školenia nebudete môc zúčastni.
 • Ubytovanie pre účastníkov školenia nezabezpečujeme.

Podža vyplnenej záväznej prihlášky je vystavovaný certifikát. Preto, prosíme, pri vypĺňaní prihlášky dodržiava interpunkciu.


*Priezvisko
*Meno
Titul
* Dátum narodenia
Firma (presný názov) (povinný údaj pre firmu)
Pedagóg (pre pedagógov bezplatné školenie kurzov K1 a K2)
*Ulica
* Mesto
Okres
(podža ŠPZ)
* PSČ
IČO (povinný údaj pre firmu)
DIČ (povinný údaj pre firmu)
IČ DPH (povinný údaj pre firmu)
Číslo Vášho účtu (potrebný údaj kvôli evidencii úhrad)
* Telefón / Mobil
E-mail*
Spôsob úhrady prevodný príkaz zloženkou
Prihlášku posla aj na e-mailÁno Nie


Podmienka pre kurz K3

Kurz je určený absolventom predchádzajúcich školení alebo montážnym firmám, ktoré majú dobré znalosti s montážou EZS a chcú sa zoznámi so systémom JABLOTRON 100.
Kurz K2 nie je vhodné kombinova s kurzom K3.


Kurz K1 - Autoalarmy a autopríslušenstvo
(Evidujeme Vás) ..
36 €
Kurz K3 - Elektronické zabezpečenie objektov pre kvalifikovaných
(Evidujeme Vás) ..
36 €
Kurz K4 - Elektronické zabezpečenie objektov pre EXPERTOV
(Evidujeme Vás) ..
36 €


Ochrana osobných údajov - GDPR

Informácie o tom, ako sú spracúvané Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v záväznej prihláške na školenie sú uvedené v dokumente Zásady spracúvania osobných údajov pre obchodné aktivity.
Uistite sa, že ste si dokument prečítali, aby ste boli oboznámený aké máte práva a ako ich môžete uplatni. Bezpečnos Vašich osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom sú pre nás prvoradé.
Na nižšie uvedenom odkaze sú pre Vás ďalšie informácie, ako je chránené Vaše súkromie, ako sú spracúvané Vaše osobné údaje, keď nakupujete naše produkty alebo využívate niektorú z našich služieb.
Viac informácií nájdete v časti Ochrana osobných údajov.
* - nutné vyplni