Záväzná prihláška na školenie výrobkov a služieb JABLOTRON

Vážený zákazník,
pred vyplnením tejto prihlášky venujte, prosím, pozornos nasledujúcim podmienkam:
  • V prípade, že potrebujete prihlási viac osôb, je potrebné vyplni online prihlášku pre každého účastníka zvl᚝.
  • Cena školenia je uvádzaná s DPH.
  • Poplatok uhraďte najlepšie prevodným príkazom na účet číslo SK63 1100 0000 0026 2936 0037 (Tatrabanka a.s.).
  • Pri úhrade uveďte variabilný symbol, ktorý sa vám vygeneruje po odoslaní on-line prihlášky. Variabilný symbol je jedinečný identifikátor vašej úhrady.
  • Po prijatí vašej úhrady na nᚠúčet vám pošleme e-mail o jej zaregistrovaní. Následne bude vystavený a odoslaný daňový doklad - faktúra.
  • Storno podmienka: Online prihláška je záväzná. Ak vám kurz, na ktorý ste sa prihlásili nevyhovuje, informujte nás o tom mailom na adrese skolenie@jablotron.sk Školné nevraciame.
  • Každý účastník musí splni podmienku odbornosti (Komu je kurz určený) a zároveň musí zada svoju vlastnú firemnú e-mailovú adresu.
Podža vyplnenej záväznej prihlášky je vystavovaný certifikát. Preto, prosíme, pri vypĺňaní prihlášky dodržiava interpunkciu.

*Priezvisko
*Meno
Titul
* Dátum narodenia
Firma (presný názov) (povinný údaj pre firmu)
Partnerský program / Pedagóg (Uplatňujem si benefit z Partnerského programu / Som pedagóg)
*Ulica
* Mesto
Okres
(podža ŠPZ)
* PSČ
*IČO (povinný údaj pre firmu)
DIČ (povinný údaj pre firmu)
IČ DPH (povinný údaj pre firmu)
Číslo Vášho účtu (potrebný údaj kvôli evidencii úhrad)
* Telefón / Mobil
* E-mail (každý účastník Online kurzu musí ma vlastnú firemnú e-mailovú adresu)


PODMIENKY PRE PRIHLÁSENIE:

Certifikačný KURZ C nie je možné kombinova s Recertifikačným KURZOM R.

Komu je Certifikačný kurz C určený?
  • Kurz je určený odborne zameraným pracovníkom (napr. montérom alarmov, kamerových systémov a satelitov, inteligentných elektroinštalácií, klimatizácií, elektrikárom, elektrotechnikom, IT technikom, technikom z oblasti telekomunikácií, slaboprúdu, projektantom a pod.) z radov firiem podnikajúcich v niektorom z nasledujúcich odborov podnikania: - technická služba na ochranu majetku a osôb (licencia KRPZ) - inštalácia, montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, revízie a skúšky (technických zariadení elektrických, elektrických rozvodov a zariadení, telekomunikačných zariadení, počítačových, dátových a komunikačných sietí, meracej a regulačnej techniky, chladiacich a klimatizačných zariadení), ktorí si chcú rozšíri kvalifikáciu alebo predmet svojho podnikania a zoznámi sa so systémom JABLOTRON 100+.
Komu je Recertifikačný kurz R určený?
  • Kurz je určený odborne zameraným pracovníkom z radov Certifikovaných montážnych partnerov, ktorí sa v minulosti zúčastnili niektorého zo školení inštalácie systému JABLOTRON 100 a od uplynutia platnosti Certifikátu im neuplynul viac ako 1rok (pre Covid-19 opatrenia 2 roky).
* Spĺňam predmet podnikania
* Vyhlasujem a zodpovedám, že mnou vyplnené údaje sú správne.

VÝBER KURZU:

Certifikačný kurz C - Elektronické zabezpečenie objektov pre začínajúcich
OnLine Kurz ..
36 €
Recertifikačný kurz R - Elektronické zabezpečenie objektov pre EXPERTOV
OnLine Kurz ..
36 €


Ochrana osobných údajov - GDPR

Informácie o tom, ako sú spracúvané Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v záväznej prihláške na školenie sú uvedené v dokumente Zásady spracúvania osobných údajov pre obchodné aktivity.
Uistite sa, že ste si dokument prečítali, aby ste boli oboznámený aké máte práva a ako ich môžete uplatni. Bezpečnos Vašich osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom sú pre nás prvoradé.
Na nižšie uvedenom odkaze sú pre Vás ďalšie informácie, ako je chránené Vaše súkromie, ako sú spracúvané Vaše osobné údaje, keď nakupujete naše produkty alebo využívate niektorú z našich služieb.
Viac informácií nájdete v časti Ochrana osobných údajov.
* - nutné vyplni